หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
 
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
  “แหล่งน้ำดี มีเกษตรปลอดภัย
รายได้ฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่”
   
  วิสัยทัศน์ อบต.ท่าโพ
นางภารดี วชระพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
 
 
พันธกิจ
    จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพ
    จัดให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
    จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
    จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
    จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
  ส่งเสริม และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรแบบพอเพียงของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและต่อต้านยาเสพติด
  พัฒนาการศึกษาทุกระดับ
  การส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านการเมือง การบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
  พัฒนาและปรับปรุงบุคลากรวัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติราชการสู่การบริหารที่ดีแก่ประชาชน
  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญแก่ประชาชน
  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  พัฒนาส่งเสริมความพร้อมทางด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.089-839-8224
โทร : 081-953-8085
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ : 056-545-276 โทรสาร : 056-545-276
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
จำนวนผู้เข้าชม 99,9999 เริ่มนับ 1 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 17,064,505 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10