หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าโพ
เทิดไท้องค์ราชัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
'' แหล่งน้ำดี มีเกษตรปลอดภัย
รายได้ฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่ ''
วิสัยทัศน์
อบต.ท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
1
2
3
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -  
  
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2558
 
 
  ตำบลท่าโพ มีการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์เป็นเส้นทางหลัก โดยมีทางหลวงแผ่นดินใช้สัญจรระหว่างอำเภอ ดังนี้
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 0333 เริ่มจาก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผ่านเข้าสู่อำเภอหนองขาหย่าง อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ลำคลอง ลำเหมือง
  1   บ้านพันสี 1 3
2   บ้านพันสี 1 1
  3   บ้านท่าโพ 2 4
4   บ้านท่าโพ 2 4
  1   บ้านหมกแถว 1 5
2   บ้านหนองเขาขัน 1 3
  3   บ้านทุ่งใหญ่ 1 5
 
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ฝาย, ทำนบ บ่อน้ำตื้น บ่อโยก,บ่อบาดาล ประปา
  1   บ้านพันสี 1 2 3 1
2   บ้านพันสี 1 1 1 -
  3   บ้านท่าโพ 5 1 4 1
4   บ้านท่าโพ - - 2 -
  1   บ้านหมกแถว 1 - 3 1
2   บ้านหนองเขาขัน - - 3 1
  3   บ้านทุ่งใหญ่ 1 1 4 2