หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 - 2566) [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี(๖๑-๖๕) [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าโพ ปี ๒๕๖๒ [ 22 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบการการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ๓ ปี [ 15 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุก และสร้างแรงจูงใจ [ 12 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
แผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)