หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล สายการสอน พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายการสอน พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2