หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2