หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าโพ
เทิดไท้องค์ราชัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
'' แหล่งน้ำดี มีเกษตรปลอดภัย
รายได้ฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่ ''
วิสัยทัศน์
อบต.ท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5746 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.อุทัยเก่า   โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอ   3 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดู่ยืน   ประกาศราคากลางโครงการโครงการขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายโรงสี-บ้านนายพบ ขยันกสิกรรม ม.10   3 เม.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประดู่ยืน   ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนเรียบคันคลองวังหน้าศาล ม.11   3 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉาง   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 3   3 เม.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองหลวง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   3 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่นอน.ถ.14-023 ถนนไมตรีจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทัพทัน   เทศบาลตำบลทัพทัน เดินหน้าผลิตหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ตามมาตรฐานกรมอนามัย นำไปแจกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯให้เพียงพอทุกคน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 )    3 เม.ย. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >>