หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าโพ
เทิดไท้องค์ราชัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
'' แหล่งน้ำดี มีเกษตรปลอดภัย
รายได้ฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่ ''
วิสัยทัศน์
อบต.ท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูดสร้างประจำปี พ.ศ.2563  31 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ประจำปีงบประมาณ 2562  25 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคานม ยู.เอช.ที ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  19 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายประมุขถึงบริเวณบ้านนางศรทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแถว  11 มี.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน เดือนมี.ค.63  28 ก.พ. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก ศพด.อบต.ท่าโพ เดือนมี.ค.63  28 ก.พ. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมพลาสเจอไรส์ เดือนมี.ค.63  28 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสายสะพาย  24 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนำ้ยาดับเพลิงเคมีชนิดเหลวละเหย (ถังเขียว)  24 ก.พ. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬาฯ  24 ก.พ. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 55