หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าโพ
เทิดไท้องค์ราชัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
'' แหล่งน้ำดี มีเกษตรปลอดภัย
รายได้ฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่ ''
วิสัยทัศน์
อบต.ท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
1
2
3
 
 
 


นายปรีชา สุขสุวรรณ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
 


นายชะเอื้อน ทรงรัตน์
รองประธานสภา ฯ


นางสาวปลิดา ศรีสังข์งาม
เลขานุการสภา
 
 


นายสำรวย ประทุมมาศ
สมาชิก ม.1 ต.ท่าโพ


นางประกอบ เพ็ชรอำไพ
สมาชิก ม.1 ต.ท่าโพ


นางนางค์นุช ว่องสาริกิจ
สมาชิก ม.2 ต.ท่าโพ


นายชะเอม ไวสาริกรรม
สมาชิก ม.2 ต.ท่าโพ


นายจินดา เกิดน้อย
สมาชิก ม.3 ต.ท่าโพ


นายเชอม อนันตรักษ์
สมาชิก ม.4 ต.ท่าโพ


นายสมควร ขยันกสิกรรม
สมาชิก ม.4 ต.ท่าโพ


นางสาวบุญถึง คงเขียว
สมาชิก ม.1 ต.หมกแถว


นายประสิทธิ์ บัวลอย
สมาชิก ม.2 ต.หมกแถว