หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าโพ
เทิดไท้องค์ราชัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
'' แหล่งน้ำดี มีเกษตรปลอดภัย
รายได้ฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่ ''
วิสัยทัศน์
อบต.ท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
1
2
3
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -  
  
 

แผนที่ท่องเที่ยว  

ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ท่าโพ  
  
 
 
อบต.ทัพหลวง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงกา [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงกา [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองสรวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหมู่ ๒ เขตติดต่อหมู่ ๕ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากวางทอง งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุทัยธานี [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ใ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 16 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เขาบางแกรก ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเขาบางแกรก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งพง งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาบางแกรก ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลเขาบางแกรกเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสาย ( Fiber Optic ) ของระบบกล้องวง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ธ.ค.62 [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ฯ ธ.ค. 62 [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งโัคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ [ 8 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 285