หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าโพ
เทิดไท้องค์ราชัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
'' แหล่งน้ำดี มีเกษตรปลอดภัย
รายได้ฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่ ''
วิสัยทัศน์
อบต.ท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
1
2
3
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -  
  
 

แผนที่ท่องเที่ยว  

ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ท่าโพ  
  
 
 
อบต.หนองยายดา [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินและเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจ้าวัด กิจกรรมวันลอยกระทง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกลางดง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านบึง เชิญเที่ยวงาน \"เปิดกรุผ้าบ้านนาตาโพ\" ครั้งที่ 2 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์ุมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหว [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนงร่วมสนับสนุน สืบสานประเพณีวันลอยกระทง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำควา [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำ เ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ถนน คสล. เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบริเวณหน้าบ้ [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ [ 8 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 279 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งกระทงฯ [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คสล.จากบริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบ้าน [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4