หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
 
   
 
สภาพทั่วไป
อาชีพประชากร
   
  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว
  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  อาชีพรับราชการค้าขาย ร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
ภูมิประเทศ
 
มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนา
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
  ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
  ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนาสถาน ดังนี้
  วัดพันสี บ้านพันสี
  วัดท่าโพ บ้านท่าโพ
  วัดหมกแถว บ้านหมกแถว
  วัดดงเศรษฐี บ้านหนองเขาขัน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
ประเพณีและงานประจำปี
  ช่วงเดือนเมษายน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สรงน้ำผู้สูงอายุ เก็บดอกไม้เข้าโบสถ์
  ช่วงเดือนพฤศจิกายน ประเพณีเทโว ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
  กลุ่มเพลงพื้นบ้านท่าโพ
 
การศึกษาในตำบล
   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
  โรงเรียนวัดท่าโพ
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมกแถว
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
   
  สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง
 
การคมนาคม
 
ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ เป็นถนนทางหลวงหมายเลข 333 ทำให้การติดต่อเป็นไปอย่างสะดวก ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต
 
ไฟฟ้าในตำบล
   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน
  ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 หมู่บ้าน ครอบคลุมถนนทุกสาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ต้องได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมเป็นประจำ โดยหากจะดำเนินการติดตั้งในจุดใหม่ จะต้องอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานีดำเนินการให้
 
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.056-545-276
โทร : 056-545-276
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ : 056-545-276 โทรสาร : 056-545-276
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
จำนวนผู้เข้าชม 99,9999 เริ่มนับ 1 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 7,827,739 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10